Αρχική

Φάσμα

Βιογραφικό

DR. ANDREA SCHWEITZER-EHRENREICH

Χειρούργος Ορθοπαιδικός με εξειδίκευση στην Τραυματολογία

Με ειδικό αντικείμενο στις επεμβάσεις στο χέρι

(πιστοποιητικό σύμφωνα με τo Αυστριακό Επιμελητήριο Εργασίας)