Αρχική

Φάσμα

Βιογραφικό

Ordination im Ordinationszentrum Döbling (κανένα ασφαλιστικό ταμείο)


A-1190 Wien, Heiligenstädterstrasse 46-48, 1.Stock                        

                             

Mobil:           +43 664 42 21 912


Ραντεβού για ιδιωτικό Ιατρείο Perchtoldsdorf και Döbling


Telefon: +43(0) 699 183 381 87

E-Mail: sea@handchirurgie.co.at

Σε επείγουσες περιπτώσεις

συμπεριλαμβανομένων και των σαββατοκύριακων άμεσα στο


τηλ: +43 664 422 19 12Fleihaus Susanne