Αρχική

Φάσμα

Βιογραφικό

Ραντεβού για ιδιωτικό Ιατρείο


Perchtoldsdorf και Döbling

Τηλ.: +43 699 183 381 87

E-Mail:   sea@handchirurgie.co.at


Σε επείγουσες περιπτώσεις

συμπεριλαμβανομένων και των σαββατοκύριακων άμεσα στο


τηλ: +43 664 422 19 12


Περαιτέρω πληροφορίες


Handzentrum Perchtoldsdorf           Ordination im Ordinationszentrum Döbling