Αρχική

Φάσμα

Βιογραφικό


Αμοιβή


Η άμοιβή μου (καμία σύμβαση με ταμεία) διαμορφώνεται μετά την πρώτη επίσκεψη και σύμφωνα με τη θεραπεία.


Είμαι συμβεβλημένη ιατρός με το Sanatorium Döbling / Privatoperationssaal in der Ordination Univ.-Prof. Dr. Edvin R. Turkov, Rahlgasse 1, 1060 Wien.