Αρχική

Φάσμα

Βιογραφικό

Το φάσμα υπηρεσιών μου περιλαμβάνει όλων των ειδών τραυματισμών και ασθενειών των χεριών και αντιβραχιονίου.

Eιδικός στη Χειρουργική Χεριού